Nyheter

Mavshacks nyemission: Företaget stärker sin ställning genom fler distributions- och säljkanaler anpassade för nya konsumtionsvanor bland den växande medelklassen i Asien

Mavshack kommer att stärka sin kapitalbas med ca 32 miljoner kronor genom en företrädesemission som är säkerställd i sin helhet genom teckningsförbindelser från bolagets huvudägare och garanter. Det nya kapitalet möjliggör att Mavshack i snabbare takt kan anpassa sig till utvecklingen i Asien där både elektronisk betalning och nya anslutna enheter blir allt vanligare. Investeringar kommer också att göras för att expandera i framförallt Dubai, Indien och bland kinesisk talande runt om i världen.

En prioritet för Mavshack är att ligga i framkant när konsumtionsvanorna i Asien förändras. Därför kommer det att göras investeringar som påskyndar uppgraderingar av den tekniska infrastrukturen som möjliggör integrationer med fler plattformar och enheter. I ett pressmeddelande förra månaden informerade företaget att Mavshack snart kommer att finnas integrerade på enheter som Sony Playstation, Microsoft Xbox, Smart TV från Samsung och Sony, Now från Sky och Roku.

Mavshack kommer att fortsätta stärka sin strategiskt unika ställning bland asiatiska befolkningar boende utomlands som efterfrågar underhållning på sitt modersmål.

- För första gången kommer Mavshack att aktivt vända sig till den filippinska befolkningen i Förenade Arabemiraten. I Dubai uppgår den filippinska befolkningen till mer än en femtedel av stadens invånare. Enligt våra marknadsundersökningar finns det en stor efterfrågan för vår tjänst i den regionen och jag ser fram emot Mavshacks inträde på den marknaden inom kort, säger Jonas Litborn, VD för Mavshack.

Samtidigt som medelklassen i Asien växer i rekordtakt pågår en, för Mavshacks del, viktig och positiv förändring bland konsumenters betalningsvanor. Till följd av att elektroniska betalningsalternativ så som Kinas Alipay och mobila "cash wallets" i Indien blivit allt mer populära blir Mavshack allt mindre beroende av förbetalda kontantkort. Övergången till elektroniska betalningsformer är en stor fördel för Mavshacks affärsmodell. Därför kommer en del av kapitalet från nyemissionen också att användas för att integrera med flera mobila betalningstjänster som vuxit fram i Asien.

- Som både VD och aktieägare i Mavshack ser jag en fantastisk potential framöver. Den här förändringen av konsumtionsvanorna i Asien verkar till vår fördel, säger Jonas Litborn.

Stockholm 2015-02-09

För mer information kontakta:
Jonas Litborn
President and CEO
jonas.litborn@mavshack.com
+46 70 640 07 40

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90