Ledning

Tommy Carlstedt VD

Tommy Carlstedt, född 1972, är vd för Mavshack sedan 2017. Tommy har en magisterexamen inom företagsekonomi från Örebro universitet och har mångårig erfarenhet av ledarskap inom bland annat finans- och it-branschen. Några av de områden där Tommy besitter spetskompetens inom handlar om digital verksamhetsutveckling samt förändringsledning. 

Aktieinnehav i Mavshack: 8 676 770 via bolag.

Teckningsoptioner: 

Mavshack TO2: 9 090 909
Mavshack TO3: 9 090 909

TOKP2020: 3 000 000
TOKP2021: 5 000 000

Mattias Pettersson CTO

Mattias Pettersson, född 1971, är CTO för Mavshack sedan 2010. Mattias är en streaming-specialist med över 23 års erfarenhet i branschen. Har startat och drivit flertalet företag med fokus på webbutveckling, streaming, hosting-plattformar och andra relaterade tekniker.

Aktieinnehav i Mavshack: 109 848.

Teckningsoptioner; 
Mavshack TO2: 25 664
Mavshack TO3: 25 664

Teckningsoptioner:
TOKP2020: 1 500 000
TOKP2021: 1 500 000

Anna Lassi CFO

Anna Lassi, född 1979,  har sedan 2015 arbetat inom Mavshack och sedan 2017 i rollen som CFO och ingår i Mavshacks koncernledning med ansvar för koncernens ekonomi- och finansfrågor.

Aktieinnehav i Mavshack: 2 360 000 via bolag.

Teckningsoptioner:

Mavshack TO2: 1 403 210
Mavshack TO3: 1 403 210

TOKP2020: 1 500 000
TOKP2021: 1 500 000

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90