Tidigare stämmor

Årsstämma 5 maj 2023

Aktieägarna i Mavshack kallades till årsstämma fredagen den 5 maj 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 14 november 2022

Aktieägarna i Mavshack kallades till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mavshack kallades till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022, kl. 10.30 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 7 september 2022

Mavshack höll extra bolagsstämma onsdag den 7 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 25 april 2022

Aktieägarna i Mavshack kallades till årsstämma måndagen den 25 april 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 25 april 2022

Aktieägarna i Mavshack kallades till extra bolagsstämma måndagen den 25 april 2022, kl. 11.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 16 april 2021

Aktieägarna i Mavshack kallades till årsstämma fredagen den 16 april 2021, kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Huvudägares förslag om teckningsoptioner till styrelsen

Bilaga A Villkor teckningsoptioner

Bilaga B Villkor teckningsoptioner

Förslag till beslut om riktad emission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 20 000 000 teckningsoptioner

Årsstämma 30 juni 2020

Aktieägarna kallades till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma 3 juni 2020

Mavshack höll extra bolagsstämma onsdagen den 3 juni 2020, klockan 10.00 på Karlavägen 58 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2019

Årsstämma ägde rum fredagen den 24 maj 2019 kl 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Korrigering - Kommuniké från årsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2018

Årsstämma 2018

Kommuniké från årsstämma

Fullständiga förslag punkt 12

Årsredovisning

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till beslut punkt 8 och 9

Förslag till beslut punkt 10

Förslag till beslut punkt 11

Förslag till beslut punkt 12

Årsredovisning 2015

Extra bolagsstämma den 16 juli 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt ABL 14:8 

Revisorns yttrande

Fullständiga villkor för teckningsoptioner

Extra bolagsstämma den 4 juni 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2015

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut 10-13

Extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2014

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90