Aktien

Aktiekapitalet i Mavshack uppgår till 69 936 496,977 SEK fördelat på 699 364 967 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 60 000 000 SEK och högst 240 000 000 SEK och antal aktier till lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är de nominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Mavshacks tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Handelsinformation

Mavshacks aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 16 juni 2014. Mavshacks aktier har tidigare handlats genom Aktie Torget.

Aktien

Aktiens kortnamn på Nasdaq First North Growth Market: MAV 
ISIN-kod för aktien som handlas på Nasdaq First North Growth Market: SE0005992419

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Certified Adviser

Erik Penser Bankaktiebolag

Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90