Bolagsstämmor

Årsstämma 25 april 2022

Aktieägarna i Mavshack kallades till årsstämma måndagen den 25 april 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 25 april 2022

Aktieägarna i Mavshack kallades till extra bolagsstämma måndagen den 25 april 2022, kl. 11.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90