Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämma ägde rum fredagen den 24 maj 2019 kl 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Korrigering - Kommuniké från årsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2018

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90