Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 12 oktober 2023

Aktieägarna i Mavshack  kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 oktober 2023, kl. 14.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90