Bolagsstämmor

Årsstämma 30 juni 2020

Aktieägarna kallades till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2019

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90