Styrelse och revisor

Jonas Litborn Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2014.
Född: 1978.
Tidigare befattningar: VD Mavshack, COO Ironroad AB, Director of Customer Service Neonode Inc. Director Ironroad Manila Inc.
Andra styrelseuppdrag: Fortic AB, Med Coat AB, Nappilk Invest AB, Lark Invest.
Aktieinnehav i Mavshack: 986 397 aktier privat och via bolag
Teckningsoptioner, TOKP: 1 500 000.
Beroende till Mavshack och Mavshacks ledning.
Beroende till större aktieägare.

Freddie Matta Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.
Född: 1946.
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör.
Tidigare befattningar: CEO Globalink Holdings, CEO Carmeland Corp, grundare av AmbientMedia, Vice President/Director Summa Computer Corp.
Aktieinnehav i Mavshack: 1 000 000.
Teckningsoptioner: TOKP: 250 000.
Oberoende till Mavshack och Mavshacks ledning.
Oberoende till större aktieägare. 

Ragnar Krefting Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1970.
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör.
Andra styrelseuppdrag: TVR Sport & Näringsliv AB, Take Care Trading AB, Lifeclean International AB, Samhällsmedia i Sverige AB, Add Benefits Europe AB, Krefting Finans AB, Krefting Holding Int. AB.  
Aktieinnehav i Mavshack: 308 145 privat och via bolag.
Oberoende till Mavshack och Mavshacks ledning.
Oberoende till större aktieägare. 

Rainier David Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1972.
Huvudsaklig sysselsättning: CEO AmbientMedia.
Andra styrelseuppdrag: AmbientMedia.
Aktieinnehav i Mavshack: 0.
Oberoende till Mavshack och Mavshacks ledning.
Oberoende till större aktieägare. 

Johan Eriksson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1967
Huvudsaklig sysselsättning: CEO för Transiro Group
Andra styrelseuppdrag: Brandbee holding AB, Brandbee AB, Student competion AB, Splitex AB, Wifog AB, Waysure Sweden AB, Mykles AB
Aktieinnehav MAV: 0
Oberoende till Mavshack och Mavshacks ledning.
Oberoende till större aktieägare. 

Revisor

Henrik Nilsson Revisor

Henrik Nilsson är auktoriserad revisor med huvudansvar för Mavshack hos EY.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90