Styrelse och revisor

Jonas Litborn Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2014.
Född: 1978.
Tidigare befattningar: VD Mavshack, COO Ironroad AB, Director of Customer Service Neonode Inc. Director Ironroad Manila Inc.
Andra styrelseuppdrag: Fortic AB, Med Coat AB, Nappilk Invest AB, Lark Invest.
Aktieinnehav i Mavshack: 986 397 aktier privat och via bolag
Teckningsoptioner, TOKP: 1 500 000.

Freddie Matta Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.
Född: 1946.
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör.
Tidigare befattningar: CEO Globalink Holdings, CEO Carmeland Corp, grundare av AmbientMedia, Vice President/Director Summa Computer Corp.
Aktieinnehav i Mavshack: 1 000 000.
Teckningsoptioner: TOKP: 250 000.

Ragnar Krefting Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1970.
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör.
Andra styrelseuppdrag: TVR Sport & Näringsliv AB, Take Care Trading AB, Lifeclean International AB, Samhällsmedia i Sverige AB, Add Benefits Europe AB, Krefting Finans AB, Krefting Holding Int. AB.  
Aktieinnehav i Mavshack: 308 145 privat och via bolag.

Rainier David Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1972.
Huvudsaklig sysselsättning: CEO AmbientMedia.
Andra styrelseuppdrag: AmbientMedia.
Aktieinnehav i Mavshack: 0.

Johan Eriksson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1967
Huvudsaklig sysselsättning: CEO för Transiro Group
Andra styrelseuppdrag: Brandbee holding AB, Brandbee AB, Student competion AB, Splitex AB, Wifog AB, Waysure Sweden AB, Mykles AB
Aktieinnehav MAV: 0

Revisor

Henrik Nilsson Revisor

Henrik Nilsson är auktoriserad revisor med huvudansvar för Mavshack hos EY.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90