Finansiell kalender

oktober 29 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 29 2022
Delårsrapport Q1 2022

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90