Finansiell kalender

april 20 2023
Delårsrapport Q1 2023
februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
november 14 2022
Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma
oktober 21 2022
Delårsrapport Q3 2022
september 07 2022
Extra bolagsstämma
augusti 23 2022
Delårsrapport Q2 2022
april 25 2022
Extra bolagsstämma
Årsstämma 2022
april 21 2022
Delårsrapport Q1 2022
1
2
3

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90