Finansiell kalender

februari 26 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 28 2021
Delårsrapport Q1 2021
maj 21 2021
Årsstämma
augusti 27 2021
Delårsrapport Q2 2021
oktober 29 2021
Delårsrapport Q3 2021

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90