Bolagsstyrning

Mavshack är ett publikt svenskt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 16 juni 2014 och följer därmed Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och kontor finns i Karlstad, Varberg och Chandigarh, Indien. Vidare har bolaget personal i Chandigarh och Mumbai i Indien samt i New York. Mavshack tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Nasdaq First North Growth Market inte definieras som en reglerad marknad är dessa regler därmed inte tillämpningsbara.

Organisation

Mavshacks organisation framgår av matrisen nedan. I dagsläget har Mavshack koncernen ca 50 personer anställda.

Mavshack Organisationsschema okt 2015

Koncernstruktur

Mavshack Movies AB är ett globalt rörelsedrivande dotterbolag som har avtal med leverantörer av betalningslösningar såsom PayPal, EC-Pay, etc. och dessutom flertalet avtal med innehållsleverantörer och våra leverantörer på tekniksidan såsom Akamai, Amazon Web Services samt Google Cloud Storage. 24hTech International AB, tidigare Mavshack Development AB/Tradix AB, är ett dotterbolag där all teknisk utveckling sker. YourIT AB med dotterbolagen Parter 54 AB samt IPMovers IT India ansvarar för den svenska B2B affären inom IT där kunderna består av såväl företag som offentlig verksamhet. Intressebolaget Ambientmedia ägs till 50 procent av Mavshack sedan 2015. Ambientmedia är ett filippinskt produktionsbolag och ansvarar för produktion av innehåll, samt för daglig kontakt med innehållsleverantörer i Filippinerna. Mavshacks koncernstruktur framgår av matrisen nedan.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90