Nyheter

Mavshacks emission av vederlagsfria Units övertecknades 6217 %

De som var aktieägare i Mavshack den 16 juni erhöll 1 (en) "Mavshack UR"(Units) per 3 (tre) innehavda aktier. Under perioden 18 juni - 2 juli erbjöds teckning och handel av Units. Totalt tecknades 19 881 456 573 av 319 788 322 möjliga Units vilket innebär att emissionen av Mavshack UR övertecknades 6 217 %.

Den totala möjliga teckningen av bestod av 319 788 322 units, vilket i sin tur ger 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO2 och 319 788 322 av serie TO3.

Tilldelningen av Units har skett enligt prospektet, vilket Mavshack publicerade i juni 2021. Meddelande om eventuell övertilldelning kommer att skickas ut till berörda parter under dagen.

Mavshacks Unitsemission var vederlagsfri vilket innebär att bolaget inte erhållit någon likvid i samband med emissionen. Unitsemissionen som sådan kommer inte att påverka bolagets aktiekapital eller antal aktier.

Handel med Betalt Tecknad Unit "BTU" kommer att fortsätta tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske senast under juli månad.

Mavshack kommer att ansöka om listning av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market, datum för första handel kommer att publiceras via separat pressrelease. För mer information kring Teckningsoptionerna såsom teckningsperiod, pris etc. vänligen besök mavshack.se.

"Jag är väldigt glad för det stora intresset för Mavshacks teckningsoptionsprogram och vill särskilt tacka alla investerare som är med oss i satsningen på Liveshopping. Den likviditet som teckningsoptionsprogrammet kan ge oss, kommer att skapa stora möjligheter för Mavshack att växa både organiskt samt genom förvärv i Sverige och utomlands. Vi kommer att få möjligheten att ta bolaget till helt nya höjder." säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB.

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90