Nyheter

Mavshacks bokslutskommunikés engelska version uppdaterad - ny version nu tillgänglig

Mavshack vill uppmärksamma att företagets bokslutskommuniké som översats till engelska inte var komplett. Detta på grund av olycklig formatering i dokumentet vilket resulterade att vissa uppgifter i de finansiella tabellerna saknades i den översatta versionen. Vi beklagar detta.

Den uppdaterade versionen finns nu tillgänglig på mavshack.

Stockholm 2015-02-20

För mer information kontakta
Jonas Litborn
President and CEO
jonas.litborn@mavshack.com
+46 70 640 07 40

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90