Nyheter

Mavshack sålde 85 068 abonnemang i februari

Mavshack sålde 85 068 abonnemang i februari, en ökning med 44 % jämfört med månaden innan. Antalet nya abonnenter i februari uppgick till 9 163 varav 65 procent av dem var betalande. Drygt 84 444 av det totala antalet sålda abonnemang var dagsabonnemang*.

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Oktober 9 758 34% 23 422
November 6 398 24% 44 144
December 9 905 41% 38 670
Januari 14 659 64% 58 877
Februari 9 163 65% 85 068
Ack. Q4-15 26 061 34% 106 236
Ack. Q1-16 23 822 65% 143 945
 

 *) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till en begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter.

Både antalet nya abonnenter och antalet sålda abonnemang ökade under februari månad som bestod av två färre dagar än månaden innan. Totala antalet sålda abonnemang ökade till 85 068 (58 877) i januari varav drygt 84 444 (49 500) var dagsabonnemang*. Antalet nya abonnenter var 9 163 (14 659) varav 65 procent (64 procent) var betalande.

Totalt antal sålda abonnemang visar hur den totala affären utvecklas. Rekrytering av nya abonnenter och behålla dessa, samt konvertering till betalande abonnenter är centrala mått för att bedöma hur väl affärsmodellen fungerar. Mavshack följer dessa siffror noga och justerar sina aktiviteter efter hur de utvecklas.

*1) Mavshack säljer 1-dagarsabonnemang i Mellanöstern till ett pris motsvarande ca USD 0,80. Via hemsidan och övriga kanaler säljs månadsabonnemang för motsvarande 6,99 USD.

3 mars 2016

För mer information vänligen kontakta:
VD Rainier David, Telefon 08 124 517 90
Alternativt
CFO Per-Olov Östberg, 08-124 517 90

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90