Nyheter

Mavshack sålde 121 894 abonnemang i mars

Mavshack sålde 121 894 abonnemang i mars, en ökning med 43 procent jämfört med månaden innan. Antalet nya abonnenter i mars uppgick till 23 330 varav 75 procent av dem var betalande.

Period Nya abonnenter* Andel betalande bland nya abonnenter** Totalt antal sålda abonnemang***
Januari 14 659 64% 58 877
Februari 9 163 65% 85 068
Mars 23 330 75% 121 894
Totalt kvartal 4 2015 26 061 34% 106 236
Totalt kvartal 1 2016 47 152 69% 265 839


*) Antal nya abonnenter som registrerat sig för första gången. Detta inkluderar Basic abonnenter (personer som gratis får tillgång till ett begränsat innehåll) och betalande Premium abonnenter.
**) Andel av nya abonnenter som betalar för 1-dagars eller 30-dagarsabonnemang.
***) Inklusive 1-dagars och 30-dagars abonnemang. Notera att en abonnent kan ha köpt flera dagspass under aktuell månad. Siffran inkluderar både nya och återkommande abonnenter.

Både antalet nya abonnenter och antalet sålda abonnemang ökade under mars. Totala antalet sålda abonnemang ökade till 121 894 (85 068) i mars varav drygt 120 000 (84 000) var dagsabonnemang. Antalet nya abonnenter uppgick till 23 330 (9 163) varav 75 procent (65 procent) var betalande.

Totalt antal sålda abonnemang visar hur den totala affären utvecklas. Rekrytering av nya abonnenter och behålla dessa, samt konvertering till betalande abonnenter är centrala mått för att bedöma hur väl affärsmodellen fungerar. Mavshack följer dessa siffror noga och justerar sina aktiviteter efter hur de utvecklas.

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO PO Östberg, Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90