Nyheter

Mavshack säkrar finansiering om upp till 300 MSEK från institutionell investerare

Mavshack har ingått avtal med GEM Investments America LLC (GEM) om finansiering med upp till 300 000 000 kronor. Kapitalet kommer succesivt att ställas till företagets förfogande, alltefter existerande behov under en tre års period. Därmed säkrar Mavshack sitt långsiktiga behov av rörelsekapital och investeringsmedel.

Avtalet mellan Mavshack och GEM är en s.k. "equity placement facility" vilket innebär att kapital tillskjuts genom att aktier emitteras till marknadsmässiga villkor. Avtalet löper under en period om 3 år. Finansieringsavtalet förhindrar Mavshack att offentliggöra detaljer avseende villkoren för finansieringen.

- Under de senaste månaderna har vi jobbat hårt för att säkra bolagets framtid och fortsatta tillväxtpotential. Med ny strategi, nya etablerade säljkanaler, förvärvet av Ambient Media och nu även med tryggad finansiering på plats är vår verksamhet redo att utvecklas. Vi får härmed goda förutsättningar att fullfölja våra långsiktiga mål, säger Mavshacks VD Anders Lindén.

Styrelsen behöver bemyndigande från den extra bolagsstämman för att kunna utnyttja avtalet.

10 juli 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90