Nyheter

Mavshack - Offentliggör prospekt för företrädesemission

En extra bolagsstämma i Mavshack AB godkände den 2 mars 2015 styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission om högst 31,9 MSEK. I samband med emissionen har Mavshack idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Villkoren för nyemissionen är i korthet följande:

Avstämningsdag: 23 mars 2015
Teckningsperiod: 31 mars 2015 - 17 april 2015
Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie
Villkor: För varje fem (5) aktier som ägs på avstämningsdagen berättigas till teckning av en (1) ny aktie.
Handel teckningsrätter: 31 mars 2015 - 15 april 2015

Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.mavshack.se. Där finns även anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter tillgänglig.

Rådgivare
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. I samband med företrädesemissionen har Mavshack anlitat Mangold Fondkommission som emissionsinstitut och Advokatbyrån Glimstedt som legal rådgivare.

27 mars, 2015

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90