Nyheter

Mavshack kallar till årsstämma den 17 maj 2016

Mavshack AB (publ) har kallat till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl. 9:30 hos bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2016. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Mavshack senast 11 maj 2016, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post ir@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets webbplats www.mavshack.se samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

19 april 2016

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90