Nyheter

Insynsregistrering av aktier från riktad emission i Mavshack AB (publ)

Företrädare för Mavshack AB (publ) har insynsregistrerat aktier härledda till den riktade emissionen i Mavshack AB.

Tommy Carlstedt, VD, Jonas Litborn, styrelsens ordförande, Johan Eriksson, styrelseledamot och Anna Lassi, CFO i Mavshack AB har samtliga deltagit i den emission som bolagsstämman den 16:e april beslutade om. Mer detaljerad information om insynsregistreringen kan hämtas från Finansinspektionens hemsida.

Stockholm den 4 maj 2021
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech,, Mavshack Movies, Mavshack Zellma, YourIT, IPMovers och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90