Nyheter

Finansiell Rapport 2016, Delårsrapport kvartal 1

Fjärde kvartalet 2015 i sammanfattning

  • Försäljningsvolymen (främst dagliga abonnemang) i Förenade Arabemiraten (UAE) tredubblades under det första kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015.
  • Totalt 47,152 nya registrerade abonnenter (Q4: 26,061) varav 69 % (34 %) betalade
  • Antalet sålda abonnemang under perioden uppgick till 265,839 (Q4: 106,236)
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 4,5 miljoner (Q4: 3,9) varav 2,4 miljoner (Q4: 3,1) hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under det första kvartalet och uppgick under kvartalet till 2,0 miljoner (Q4: 0,7 m). Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i UAE genom ett programmeringsgränssnitt (API) med två stora telefonoperatörer, Du och Etisalat, där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 MSEK (-5,8). Justerat för engångseffekter och Ambient Media som konsolideras från kvartal 3 2015, uppgick resultatet till -4,4 miljoner under kvartalet, en förbättring jämfört med föregående kvartal där motsvarande resultat redovisar -7,5 miljoner.
  • Omförhandling av innehålls avtal som leder till betydligt lägre kostnader för innehåll och bättre anpassad för kassaflödet.

VD har ordet
Bäste Aktieägare,

Det här är min första kvartalsrapport som VD vilket gör det extra glädjande att rapportera att Mavshack lyckats ta viktiga steg framåt under början av detta år. Vi har mött våra interna prenumerationsmål under det första kvartalet. Till följd av detta har vi lyckats skapa en stabil och kraftig tillväxttrend för bolaget. Vi fortsätter vår expansion i Mellanöstern, en region där vi överträffat våra interna försäljningsmål efter att under kvartalet tredubblat vår försäljning jämfört med kvartalet innan. Det fortsatta arbetet under det andra kvartalet, särskilt med anledning av att vi expanderat i region efter vår lansering i Bahrain och Kuwait, förväntas vår positiva försäljningstillväxt att fortsätta. Under 2016 förväntas vi även lansera i Saudiarabien vilket i sin tur också kommer bidra till ytterligare tillväxt i regionen.

Förutom att arbeta med att öka försäljningen har vi även lagt stort fokus på att förhandla fram bättre villkor för våra innehållsrättigheter för att kunna sänka våra månatliga kostnader. För att uppnå detta har Mavshack lagt både tid och resurser på att säkra ett spännande och attraktivt utbud av nytt innehåll genom mer kostnadseffektiva licensavtal. Målsättningen är att komplettera utbudet med ytterligare premiuminnehåll, något vi helst ser inkluderar även nyhetsprogram och fler aktuella TV-serie. Med nytt och utökat innehåll återupplivas vårt utbud vilket möjliggjort för oss att avsluta det tidigare licensavtalet med Viva Communications, Inc. Licensavtalet med Viva passade bolaget bättre när det undertecknades 2011, men med dagens ändrade förutsättningar passar inte dess konstruktion Mavshacks kassaflöde. Mavshack fokuserar nu på en licensmodell som bidrar till en sundare finansiell ställning för verksamheten och samtidigt gör det möjligt för innehållsleverantörer att kapitalisera på sina innehåll när antalet sålda abonnemang växer.

Utöver vårt arbete att kostnadseffektivisera verksamheten, samtidigt som vi expanderar, förbättrar utbudet och servicen, arbetar vi för att kapitalisera på våra tekniska lösningar för digital distribution. Den tekniska plattformen vi tog fram i samband med den digitala distributionen av Felix Manalo, implementeras nu i våra back-end processer vilket möjliggör för oss att halvera våra driftskostnader framöver. Utöver kostnadsbesparingarna har Felix Manalo projektet lagt grunden för våra tekniska egenskaper att erbjuda innehåll offline.

Ambientmedia fortsätter att säkra multimedia uppdrag från både nya och befintliga kunder i Sydostasien. Kundlistan inkluderar internationella finansiella institutioner, börsnoterade bolag, regionala underhållningskanaler samt lokala reklambyråer och eventbolag. Ambientmedia har också varit aktiva i arbetet att förhandla fram bättre licensavtal åt Mavshack. Detta arbete kommer fortsätta under det kommande kvartalet samtidigt som samarbetsprojekt med Mavshack för intern produktionsutveckling utvärderas. Möjliga framtida projekt inkluderar, men begränsas inte till, liknande barninnehåll som publicerades på Mavshack under hösten 2015.

Slutligen vill jag tacka för ert fortsatta stöd och försäkra er om mitt fulla engagemang för att oavbrutet arbeta hårt för att säkra en bra framtid för Mavshack och er aktieägare.

Rainier David,

VD Mavshack

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 2 för räkenskapsåret 2016 publiceras den 26 augusti 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 4 maj 2016

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Rainier David, telefon 08-12 45 17 90
Alt
CFO Per-Olov Östberg, telefon 08-12 45 17 90

ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Mavshack
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90