Nyheter

Avtalet med GEM Investment America LLC sägs upp

I pressmeddelande den 10 juli 2015 meddelade Mavshack att man ingått avtal med GEM Investments America LLC (GEM) om finansiering med upp till 300 MSEK. Styrelsen i Mavshack har i samråd med nya huvudägaren First Rate Enterprises Development LTD (FRED), ett bolag inom Global Link koncernen, valt att avsluta avtalet med GEM i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

Avtalet med GEM förutsätter att största aktieägaren är avtalspart, dock var FRED inte ägare i Mavshack när avtalet med GEM slöts den 10 juli 2015, utan blev största ägare i Mavshack den 29 juli 2015 när Mavshack slutförde förvärvet av 51 procent av Ambientmedia genom emission av 20 miljoner nya aktier. FRED var informerad om att avtal ingåtts enligt ovanstående pressmeddelande. När GEM presenterade de närmare villkoren som FRED skulle bli bunden till som största aktieägare valde FRED att inte ingå detta avtal. Den nye huvudägaren har i samråd med styrelsen för Mavshack identifierat och utvärderar för närvarande alternativa lösningar för att säkerställa Mavshacks långsiktiga finansiering.

"Förvärvet av Ambientmedia har stärkt vår ställning och framförallt förbättrat vår tillgång till aktuella filippinska TV-serier och filmer", säger VD Anders Lindén. "Denna starkare ställning ger oss möjligheter att nå mer attraktiva finansieringslösningar."

Med anledning av förvärvet av Ambientmedia och den därmed förändrade ägarbilden har Mavshack valt att utnyttja rätten att frånträda avtalet. Att Mavshack nu frånträder avtalet innebär att Mavshack inte har några skyldigheter enligt avtalet gentemot GEM.

I och med årets genomförda nyemissioner bedömer Mavshacks styrelse att innevarande räkenskapsår (kalenderår 2015) är finansierat. Mavshack avser inom kort att presentera det alternativ som styrelsen väljer för Mavshacks långsiktiga finansiering.

15 september 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på OMX Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90