Nyheter

VD-uppdatering

Med anledning av de senaste dagarnas kraftiga kursuppgång och aktivitet i handeln vill jag ta tillfället i akt och kommentera följande;

För mig är det väldigt glädjande att så många fått upp ögonen för Mavshack koncernen. Vi har arbetat hårt under det senaste året med att sänka våra kostnader och hitta nya vägar för att nå lönsamhet. Redan under förra hösten hittade vi vår nisch i form av integrationer med Mobiloperatörer i Mellanöstern. Under våren fick vi ett litet bakslag i form av att de marknadsregleringar som styr operatörsintegrationer ändrades. Detta fick ett direkt genomslag på vår nykundsförsäljning. Sedan juli är vi däremot tillbaka i alla kanaler och det är glädjande att vi fått in 30 899 nya kunder under de senaste två månaderna.

Mavshack arbetar kontinuerligt med att sänka kostnaderna, något som jag fortsatt med sedan jag tillträdde i april. Vi är nu på god väg att vara kassaflödespositiva på koncernnivå. Som personlig målsättning har jag att nå kassaflödespositiv verksamhet på månadsbasis till årskiftet.

6:e augusti 2017

Mavshack AB
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 kl. 14:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90