Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 7 september 2022

Mavshack höll extra bolagsstämma onsdag den 7 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90