Styrelse och revisor

Jonas Litborn Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2014
Född: 1978
Tidigare befattningar: VD Mavshack, COO Ironroad AB, Director of Customer Service Neonode Inc. Director Ironroad Manila Inc.
Andra styrelseuppdrag: Fortic AB, Med Coat AB, Nappilk Invest AB, Lark Invest.
Aktieinnehav i Mavshack: 986 397 aktier privat och via bolag
Teckningsoptioner, TOKP: 1 500 000

Freddie Matta Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1946
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör
Tidigare befattningar: CEO Globalink Holdings, CEO Carmeland Corp, grundare av AmbientMedia, Vice President/Director Summa Computer Corp
Aktieinnehav i Mavshack: 1 000 000
Teckningsoptioner: TOKP: 250 000

Ragnar Krefting Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1970
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör
Andra styrelseuppdrag: TVR Sport & Näringsliv AB, Take Care Trading AB, Lifeclean International AB, Samhällsmedia i Sverige AB, Add Benefits Europe AB, Krefting Finans AB, Krefting Holding Int. AB.  
Aktieinnehav i Mavshack: 308 145 privat och via bolag.

Esbjörn Nordesjö Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1965
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör
Andra styrelseuppdrag: Simpleworks AB, Nordesjö Invest AB
Aktieinnehav i Mavshack: 69 205 privat.

Rainier David Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1972.
Huvudsaklig sysselsättning: CEO AmbientMedia.
Andra styrelseuppdrag: AmbientMedia
Aktieinnehav i Mavshack: 0

Revisor

Per Karlsson Revisor

Per Karlsson är auktoriserad revisor med huvudansvar för Mavshack hos EY.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90