Bolagsstyrning

Mavshack är ett publikt svenskt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 16 juni 2014 och följer därmed Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och ytterligare ett kontor finns i Manila i Filippinerna. Vidare har bolaget personal i Mumbai i Indien och i New York. Mavshack tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Nasdaq First North Growth Market inte definieras som en reglerad marknad är dessa regler därmed inte tillämpningsbara.

Organisation

Mavshacks organisation framgår av matrisen nedan. I dagsläget har Mavshack koncernen ca 50 personer anställda.

Mavshack Organisationsschema okt 2015

Koncernstruktur

Mavshack Movies AB är det globala rörelsedrivande dotterbolaget som har avtal både vad gäller intäktssidan gentemot leverantörer av betalningslösningar såsom PayPal, EC-Pay, etc. och dessutom tecknar avtal med innehållsleverantörerna och våra leverantörer på tekniksidan såsom Akamai och Amazon Cloud. Mavshack Development AB, tidigare Tradix AB, är ett dotterbolag där all teknisk utveckling sker. Dotterbolaget Ambientmedia förvärvades till 51 procent av Mavshack den 30 juli 2015. Ambientmedia är ett filippinskt produktionsbolag och ansvarar för produktionen av Mavshack Original innehåll, samt för daglig kontakt med innehållsleverantörer i Filippinerna. Mavshacks koncernstruktur framgår av matrisen nedan.

Mavschack Koncernstruktur

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90