Nyheter

Tredje kvartalet 2019
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,5) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 5,9 MSEK vilket är en ökning med 58% från 3,8 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -8,7 (-6,7) MSEK.
  • Omsättningen för mavshack.com (B2C) uppgick till ca 1,7 (2,6) MSEK och ca 185 000 abonnemang såldes under kvartalet, vilket är en minskning med 45% jämfört med tredje kvartalet 2018. Reduktionen avtog under senare delen av perioden då marknadsföring i Saudiarabien påbörjats.
  • Översyn av företagets olika försäljningskanaler. Det har inletts ett samarbete med True North gällande försäljning över disk av abonnemang framförallt i Singapore och Hong Kong. Det har även skett ett byte av leverantör av kortinlösen till Stripe under kvartalet.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 4,7 (2,3) MSEK. Det ska noteras att under perioden har Your IT förvärvats och ingår inte i jämförelsen med föregående period.
  • Inom området sker tillväxt både med kunder och med personal. Mavshack expanderar under Q3 sin egen hostingverksamhet kraftfullt med flertalet nya kunder.

VD har ordet - Kvartal 3 2019

Det tredje kvartalet har präglats av konsolidering av Mavshacks B2B-verksamhet och jag ser redan positiva resultat av de nyförvärvade enheterna bl.a. i form av ett mer stabilt intäktsflöde för koncernen. För att ta vara på momentumet har vi påbörjat rekryteringsprocesser både i Varberg, Stockholm och Chandigarh, där vi söker säljare, projektledare och utvecklingsresurser. I Varberg hälsar vi samtidigt tre nya kollegor välkomna. De kommer att backa upp organisationen inom såväl försäljning som drift och underhåll. Vi förväntar oss därför att se en förbättring av resultatet i B2B-verksamheten redan under det fjärde kvartalet, i takt med att de nya resurserna kommer in. Jag kommer samtidigt att initiera en översyn av B2B-erbjudandet och genomföra ett omfattande strategiarbete för att effektivisera och öka lönsamheten i affären. Jag ser att det finns flera synergier att dra nytta av, framförallt när det gäller administration, försäljning och teknik. En åtgärd i linje med detta är att vi flyttar flera befintliga och nya hostingkunder från bland annat Amazon Web Services till vårt eget hostingbolag WestHost. 

För Mavshacks B2C del, www.mavshack.com, har vi fortsatt att arbeta med GMA för att förstärka vårt gemensamma erbjudande. Här finns bland annat potential att erbjuda GMA-innehåll via Mavshack's Telcoprodukt i Mellanöstern, en säljkanal som tidigare varit fokuserad på PSL och andra erbjudanden. Att GMA-innehållet inte distribuerats i denna kanal tidigare har bidragit till att vi inte lyckats hålla uppe försäljningen i området och det är något vi nu arbetar för att åtgärda. Vi har under kvartalet även fört diskussioner med GMA om hur vi ska kunna utnyttja Mavshacks existerande kundbas bättre. Parallellt med detta arbetar vi aktivt på att komplettera mavshack.coms egna erbjudande och kanaler. Jag ser fram emot att kunna berätta mer om dessa planer framöver.

Mavshacks E-sport satsning, Bayan Mo VS Bayan Ko, fortgår och vi är nu inne på den tredje och avslutande turneringen för den här säsongen. Sändningarna sker live på Facebook så gå gärna in och följ utvecklingen där! Vi har under kvartalet inlett arbetet med att byta ut leverantören för vår kortaffär där vi går över till Stripe som erbjuder lägre avgifter och framförallt högre grad av kompetens och flexibilitet i den digitala affären. Nyligen skrev vi också ett samarbetsavtal med partnern True North vilket innebär att mavshack.com's produkter kommer säljas över disk på flertalet platser där en stor mängd utlandstjänstgörande filippiner lever och verkar, t ex i Singapore och Hong Kong. Det tredje kvartalet har även inneburit lansering av Telmarc-samarbetet som kommunicerats tidigare under året. Telmarc använder mavshack.com lokalt i Filippinerna för att distribuera delar av sitt innehåll. Här ser jag en potential att växa, då vi kan erbjuda fler bolag som idag använder satelliter som distributionskanal att använda Mavshacks infrastruktur och gemensamt sänka kostnaderna.

Till sist vill jag passa på att kommentera vår stundande företrädesemission. Vi har under sommaren och hösten arbetat med FI gällande prospektet. Bakgrunden till förseningen är nya regler som uppkom under juli och det råder en viss förvirring kring hur dessa ska tolkas. Vi ser med tillförsikt fram emot att inom en snar framtid kunna publicera prospektet, genomföra emissionen och därefter fokusera all vår kraft på att arbeta vidare med Mavshacks B2B- och B2C-erbjudanden.

//Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké 2019, publiceras den 26 februari 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 29 oktober 2019

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e oktober 2019 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers,  Mavshack Movies, Recapture IT och Your IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se 

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90