Nyheter

Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission

Mavshacks styrelse har beslutat att utnyttja 3,9 MSEK av den investeringsgaranti på 13 MSEK med Abara Equities Ltd som tidigare meddelats den 4 oktober 2016. Medlen ska användas till rörelsekapital i den växande verksamheten för kommande lanseringar i Mellanöstern regionen avseende framförallt Live Sport, Nyheter och uppdaterade TV-serier.

Mavshack informerade den 24 september 2015 att bolaget ingått ett investeringsavtal med Abara Equities Ltd, i vilket Abara garanterar nyemissioner upp till 30 MSEK varav 10 MSEK utnyttjades under 2015 och 7 MSEK under 2016. I enlighet med Pressmeddelande den 4 oktober 2016 förlängdes garanti för resterande 13 MSEK till den 1 juli 2017. Av detta belopp har nu Styrelsen beslutat att utnyttja 3,9 MSEK.

"Mavshack vill fortsätta att växa i Mellanöstern genom partnerskap och integration med telekom operatörer. Under 2016 såg vi en stadig tillväxt från befintliga telekom partnerskap och nu när vi expanderar i fler länder behöver vi rörelsekapital för att ytterligare investera i marknadsföringsaktiviteter ", säger Rainier David, VD Mavshack.

Mavshack emitterar totalt 20 000 000 nya aktier till Abara Equities på en teckningskurs om 0,1958 kr. Teckningskursen har avtalsenligt fastställts till 80% av den genomsnittliga aktiekursen under 30 dagar före emissionstillfället. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Mavshack till 167 106 943 och det registrerade aktiekapitalet till 16 710 694,555 kronor.

Mavshack har möjlighet att utnyttja resterande del av investeringsgarantin fram till 1 juli 2017. Pressmeddelande från den 24 september 2015 om avtalet med Abara Equities finns via följande länk: http://investor.mavshack.com/se/nyheter/mavshack-salde-627-773-abonnemang-i-tredje-kvartalet-2016-en- 49803?from=2016-01-01&to=2016-12-31

16 februari 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90