Nyheter

Mavshack skriver avtal om rättigheter till stort bibliotek av engelskspråkiga ljud- och e-böcker

Mavshack AB (publ) och Anncona Media AB har inlett samarbete gällande rättigheter för ett stort antal engelskspråkiga ljudböcker för streaming med fokus på klassiska verk, Sci-Fi, Fantasy och Skräck.

Mavshack AB (publ) med dotterbolag, bedriver verksamhet riktad mot digital underhållning samt digitala tjänster. Vår främsta affär är SVOD för filippinska och indiska diasporan som genom samarbeten med telefonoperatörer får enkel tillgång till tjänsten via mobilen.

Förlaget Anncona Media AB har en stor katalog av klassisk litteratur, framförallt engelskspråkiga verk. Förlaget har fokuserat på digital utgivning av framför allt litterära klassiska verk samt Sci-Fi och Fantasy. Verken levereras som ljud- och e-böcker.

"Jag ser med glädje fram mot samarbetet, som i ett första steg innebär att vi stärker vårt erbjudande för våra kunder genom denna komplettering av innehåll. Ljud- och e-böckerna kommer initialt att inkluderas i den befintliga plattformen, där teknik, distribution och kompetens redan existerar. På sikt ser vi ytterligare möjligheter, genom att producera egna ljud- och e-böcker via AmbientMedia, på lokala språk relevanta för vår kundkategori. Vi har även ambitionen att utreda möjligheterna till att på sikt släppa en plattform anpassad enbart för ljud, säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack"

Samarbetet inleds omgående, där processen för att inkludera ljudböckerna i befintlig plattform redan påbörjats.

21 april 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 13:00 CET

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90