Nyheter

Mavshack har genomfört omfattande besparingsprogram

Mavshack har under hösten och vintern 2022 genomfört ett omfattande besparingsprogram för att anpassa kostnadsmassan efter det rådande ekonomiska läget. Som tidigare nämnts har Mavshack valt en strategi där fokus kommer ligga på utveckling och försäljning av den egna produktportföljen. 

Ett konkret exempel är att säljavdelningen, som byggdes upp under året, nu har avvecklats och att fokus framåt ligger på kostnadseffektiv digital försäljning och self-service för kunderna i stället.

I samband med initieringen av besparingsprogrammet sades Jacob Sachs avtal som CFO upp den 8 november, där han formellt var kvar fram till 8 december 2022. Rollen som CFO är nu ersatt av en funktion där Mavshack säkerställt att kapacitet för informationsgivning finns inom företaget och även förmågan att kunna producera finansiella rapporter och att delge information till marknaden till en mycket lägre kostnad än innan.

De totala besparingarna, som omfattar personal, lokaler och avtal, för Mavshackgruppen beräknas uppgå till 17-20 miljoner kronor på årsbasis och fortsatt arbete sker med att aktivt sänka kostnadsmassan i samtliga av bolagets vertikaler.

Mavshack-gruppen har genom förändringarna fått ta engångskostnader relaterade till omställningen gällande slutlöner och liknande, men redan nu är kostnadsmassan nere på en för verksamheten lägre och mer rimlig nivå.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e februari 2023 kl. 12:30 CET.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90