Nyheter

Mavshack Group ingår avsiktsförklaring om förvärv inom mediaproduktion

Mavshack har under de senaste åren arbetat med att bredda verksamheten i Sverige. Nu tar Mavshack Group nästa steg i utvecklingen och breddar utbudet genom förvärv av de fyra dotterbolagen till Nexar Group AB, listat på NGM Nordic SME.

Mavshack AB och Nexar Group AB har tecknat en avsiktsförklaring där

Mavshack avser förvärva Nexars aktier i dotterbolagen Nexar Productions SL, Nexar Music Ltd, Nexar Entertainment Ltd samt Nexar Football AB. Köpeskillingen är satt till 8 MSEK.

Transaktionen mellan Mavshack och Nexar i korthet:

  • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal senast i oktober 2020.
  • En Due diligence process kommer att inledas omedelbart
  • Köpeskillingen uppgår till 8 000 000 SEK
  • Avsikten är att transaktionen ska slutföras senast 31 oktober 2020
  • Transaktionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i Nexar Group AB

"Vi ser förvärvet som en möjlighet för Mavshack att inleda och utveckla arbetet med att skapa eget innehåll. Personligen anser jag att det här steget kan bli starten för något som på sikt kan leda till "Mavshack Originals", en del vi tidigare saknat inom vår grupp", säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack.

"Jag ser fram emot att följa med dotterbolagen till Mavshack och driva och utveckla verksamheten i riktning mot att fortsätta skapa eget innehåll. Vi har påbörjat en spännande resa som nu tar ytterligare fart framåt genom att Mavshack förvärvar Nexar Group ABs dotterbolag", säger Mats Johansson, VD på Nexar Group AB.

Stockholm den 28:e augusti 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e augusti 2020 kl. 09:00 CEST

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech,, Mavshack Movies och YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90