Nyheter

Mavshack Group avstår från förvärv av Nexar Group AB's dotterbolag

Mavshack AB och Nexar Group AB tecknade den 28:e augusti en avsiktsförklaring där Mavshack avsåg att förvärva Nexars aktier i dotterbolagen Nexar Productions SL, Nexar Music Ltd, Nexar Entertainment Ltd samt Nexar Football AB. Köpeskillingen var satt till 8 MSEK.

Efter genomförd due diligence väljer nu Mavshack Group att avstå från att genomföra förvärvet av ovanstående dotterbolag. Anledningen är att Mavshack inte ser tillräckliga synergier i skapandet av unikt innehåll tillsammans med dotterbolagen.

"Vi såg förvärv av Nexars Dotterbolag som en möjlighet för Mavshack att inleda och utveckla arbetet med att skapa eget innehåll. Vi har dessvärre inte kunna identifiera synergier i den utsträckning som vi hade hoppats på och väljer därför att tacka nej till förvärvet", säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack. "Det innebär inte att samarbeten av olika slag mellan bolagen är uteslutet, men det får framtiden utvisa."

Stockholm den 12:e oktober 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e oktober 2020 kl. 08:45 CEST

______________________________________________________________

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech,, Mavshack Movies, YourIT och Partner 54 samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90