Nyheter

MAVSHACK - GENOMFÖR YTTERLIGARE BESPARINGAR

Mavshack har fortsatt sin genomgång av ingångna IT-avtal och har avslutat avtalet med Älmhults kommun och sparar därmed närmare 900 000 på årsbasis. Det avslutade avtalet har ingen omsättningspåverkan.

I samband med att Mavshacks dotterbolag, Itevo, förvärvade Partner54 i Karlstad AB (numera Itevo Karlstad) ingick ett antal kommunala avtal vad gäller printlösningar. Merparten av de avtalen som var ingångna före Mavshacks inträde har visat sig vara icke lönsamma. Därför har Mavshack aktivt försökt att, i första hand, omförhandla avtalen och, i andra hand, få avtalen uppsagda.

Avtalet med Älmhults kommun är avslutat och därmed har Itevo Karlstad upphört att vara leverantör av printlösningar till dem. För Mavshack har det ingen påverkan på omsättningen samtidigt bolaget kommer att minska kostnadsmassan med närmare 900 000 kr per år.

Mavshack fortsätter sitt arbete med att minska kostnadsmassan inom gruppen och återkommer med fler uppdateringar vart efter.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e mars 2023 kl. 11:55 CET.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90