Nyheter

Mavshack fortsätter sin kostnadsbesparing genom försäljning av SOIT AB

Mavshack AB meddelar idag att bolaget fortsätter sin strategi för renodling och kostnadsbesparingar genom att sälja det helägda dotterbolaget SOIT AB till Slaro AB. Köpeskillingen för transaktionen uppgår till 200 000 kronor.

Försäljningen av SOIT AB är ett steg i Mavshacks pågående arbete med att effektivisera sin verksamhet och samla all IT-relaterad verksamhet i det befintliga dotterbolaget ITEVO AB. Därmed inleder Mavshack Gruppen ett ökat fokus på streaming och streaming relaterade lösningar och produkter.

Genom försäljningen av SOIT AB kommer även koncernens totala skuldmassa att minska med 6,5 miljoner kronor, vilket ytterligare stärker bolagets finansiella ställning och förbättrar dess likviditet.

"Denna försäljning är en del av Mavshacks långsiktiga strategi att renodla bolagets verksamhet och reducera våra kostnader genom färre organisatoriska enheter," säger Anand Jhingan, vd för Mavshack AB. "Genom att fokuserat samla koncernens IT- resurser i ITEVO AB och avyttra SOIT AB kan vi förbättra koncernens operativa effektivitet och stärka vår finansiella position."

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 10:45 CEST.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90