Nyheter

Marknadsuppdatering mars 2018

24hTech - Drift och utveckling av plattform

Faktureringen för 24hTech uppgick till 395 000 kronor (0 - 17). 24hTech driver enligt avtal Mavshacks streamingplattform för kunds räkning i nordiska marknaden. Parallellt med detta utvecklar vi fortsatt vår egen plattform, Mavshack Movies, för att hela tiden skapa en ännu mer uppskattad tjänst för kunderna.

IPMovers - Expansion i Indien

Faktureringen för IPMovers uppgick till 674 000 kronor (0 - 2017) under månaden. Vi letar efter samarbeten där vi kan bidra med kvalificerad kompetens inom IT-utveckling, till exempel Appar och AR/VR-lösningar. Utöver detta fortsätter vi växa med våra befintliga svenska kunder.

Mavshack Movies - Utveckling av erbjudandet

Försäljningen uppgick till 167 176 abonnemang under månaden (265 005 - 17). Vi ser en fortsatt skiftning från dagspass till månadsabonnemang, vilket är bra ur ett försäljningskostnadsperspektiv. Beräknad intäkt från försäljningen är ca 1 160 000 kronor.

"Helheten ser mycket bra ut för oss. Efter att ha arbetat hårt under hösten/vintern för att säkerställa kassaflöde i samtliga bolag har vi nu fått möjlighet att satsa framåt på tillväxt igen. Jag ser störst tillväxtpotential i vår internationella verksamhet, Mavshack Movies, och kommer därför investera merparten av min tid inom den enheten framöver.", säger Tommy Carlstedt, VD, Mavshack AB.

11:e april 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e april 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack
AB Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90