Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i går den 3 juni 2020.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades

Bemyndigande att emittera aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 150 000 000 aktier till Citroq Capital AB, City Capital Partners AB, Formeu Nord AS och Dividend Sweden AB. Emission ska ske till en kurs om 0,13 kronor per aktie. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om kvittning eller annat villkor.

Stockholm den 4:e juni 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90