Nyheter

Fortsatt tillväxt i Mellanöstern och första beställningen av streamingplattform

Kvartal 3 2017                                                                                   

 • HomeTV gjorde den 18:e september den första beställningen av streamingplattform, vilket innebär att 24hTech utvecklar en streamingplattform för den nordiska marknaden.
 • Intäkterna för 24hTech uppgick till ca 0,5 (0,0) MSEK, bland annat som en följd av avtalet med HomeTV.
 • Mavshack Movies sålde mer än 670 000 abonnemang och nådde med 48 000 nya kunder den högsta noteringen någonsin gällande nya kunder under ett kvartal.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 5,4 MSEK vilket är en ökning med 32% från 4,1 MSEK mot samma period förra året rensat för AmbientMedia (2,2 MSEK) som inte längre redovisas med i koncernens omsättning.
 • Kostnaderna sjönk till -7,6 (-7,7) MSEK trots ökade marknadsföringskostnader på 2,0 (0,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2.5 (- 3.3) MSEK.


De första 9 månaderna 2017

 • Mer än 2,1 miljoner abonnemang sålda i Mellanöstern.
 • Mavshack Movies initierade nya operatörssamarbeten med Ooredoo i Kuwait, Bahrain och Oman.
 • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 MSEK (9,0 MSEK 2016 utan AmbientMedia)
 • Kostnaderna uppgick till -20,5 MSEK, ned 11% rensat för AmbientMedia.
 • Mavshack Movies förlängde avtal för Filippinskt innehåll på plattformen via TV5.
 • Integrationerna med mobiloperatörerna anpassades under Q1-Q2 till nya regelverk i Mellanöstern vilket begränsade affärsverksamheten.

Kommentarer från VD

Ökad försäljning och sänkta kostnader

Ett härligt intensivt kvartal har passerat innehållande många positiva delar som kommer bära frukt framöver för koncernen. Vi har under kvartalet skaffat vår första externa kund för vår streamingplattform. Det är HomeTV som i dagsläget byggs av vårt tekniska team med lansering under 4:e kvartalet i år. HomeTV blir en streamingtjänst anpassad för den nordiska marknaden, vilket ger oss möjlighet att visa marknaden vår spetskompetens inom området.

Samarbetet är utformat på så sätt att vi utvecklar en unik och komplett plattform för att efter lanseringen drifta densamma under minst 3 års tid. Avtalet är konstruerat med en viss fast del samt en viss del rörlig som baseras på hur väl HomeTV presterar. Utöver det faktureras kringtjänster på konsultbasis.

Något som påverkar oss just nu är att vi får tacka nej till utvecklingsuppdrag på grund av att vi har begränsning av våra resurser. Det här är något jag i dagsläget ser över och planerar att förbättra för koncernen under Q4.

Vi har fortsatt jobbat för tillväxt inom Mavshack Movies och har därför fokuserat på kraftigt ökad marknadsföring. Vi gör denna satsning uteslutande i Mellanöstern för att säkerställa en högre intäkt framöver. I samband med denna kraftfulla satsning väljer vi också att se över våra marknadsföringssamarbeten för att optimera relationen mellan kostnader och intäkter.

Kampanjerna är framgångsrika då vi lyckats få in en stor mängd nya kunder. Det är det bästa kvartalet någonsin för nykunds-rekryteringen för Mavshack Movies.

AmbientMedia fortsätter sitt fina arbete med att producera animerad film åt internationella kunder. Det är en kompetens som är efterfrågad på världsmarknaden och företaget har gedigen erfarenhet av dessa typer av produktioner.

Resultatet för koncernen är förbättrat jämfört med samma period förra året. Skillnaden i redovisningen gäller fortsatt AmbientMedia där intäkter och kostnader inte längre konsolideras.  Rensat för AmbientMedia har vi en ökning av intäkterna för kvartalet med 32% och en fortsatt reduktion av kostnader.

Nu ser vi fram mot lanseringen av HomeTV på den svenska marknaden och fortsatt god utveckling av såväl försäljning som resultat under Q4.  

//Tommy Carlstedt

VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för fjärde kvartalet, räkenskapsåret 2017, publiceras den 23 februari 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 27 oktober 2017

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e oktober 2017 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se.

Mavshack AB (publ), Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, Telefon: 08-124 517 90, Organisationsnummer: 556721-5388

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90