Nyheter

Bokslutskommuniké 2022

Kvartal 4 2022

 •     Nettoomsättning för kvartal fyra var 7,8 (10,3) MSEK.*
 •     Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 8,5 (15,3) MSEK.*
 •     Rörelsens bruttovinst för kvartal fyra uppgick till 4,2 MSEK.*
 •     EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,3 (-11,1) MSEK.*
 •     EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,7, (-9,4) MSEK.*

Sammanfattning av januari - december 2022

 •     Nettoomsättningen för januari - december var 39,7 (48,9) MSEK.*
 •     Rörelsens intäkter för januari - december var 42,9 (63,9) MSEK.*
 •     Rörelsens bruttovinst för januari - december uppgick till 21,5 MSEK.*
 •     EBIT, rörelseresultatet uppgick till -44,9 (-35,7) MSEK.*
 •     EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -29 (-28,4) MSEK.*

Jämförelsen görs med motsvarande period 2021.

  * Ådata Infosystem AB ingår inte i jämförelsen från föregående år.

Urval av händelser under 2022

 • SASSE Sustainability group valde Mavshack Studio för andra året i rad.
 • Mavshack.live lanserades.
 • Avtal tecknas med Centas Konferens-TV AB, EKPR, Himla.
 • Mavshack producerade liveshopping för Polarn och Pyret, Happy Green, Rädda Barnen och GB Glace tillsammans med Bonnier News.
 • Mavshacklive.in lanserades, vilket är en videobaserad e-handelsplattform för den indiska marknaden.
 • Shapp - Next Gen Shopping Experience introducerades på marknaden (shapp.io).
 • Förvärv av aktier i Horse Creek Entertainment.
 • Producerar live-event för Orkla Care - L300.
 • Mavshack producerade program för Kry tillsammans med Bonnier News.
 • Steam hotel satsade på liveshopping med Mavshack.
 • Mavshack förvärvar av Å-data Infosystem AB i Västerås.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Mavshack producerar program åt Elon.
 • Mavshack har genomfört besparingsprogram, väntas ge besparingar på 17-20 MSEK på årsbasis.
 • Styrelsen utser Anand Jinghan till tillförordnad vd från och med 1 mars 2023.
 • Mavshack.com lanserar i Norden.
 • Mavshack Zero lanseras i Indien.   

Vd har ordet                    

2022- Mavshack renodlar strategin

Jag vill börja med att rikta ett tack till Mavshacks alla aktieägare, kunder och leverantörer för ett gott samarbete under åren. Under mina 6 år på Mavshack har vi genomfört många olika satsningar, en del bra, en del mindre bra. Vi har hanterat en pandemi och nu senast ett krig som i högsta grad påverkar marknadsläget och affärerna inom gruppen. 

För Mavshacks IT-konsultverksamhet, Itevo, blev 2022 ett extra turbulent år då de flesta kollegorna i Varberg från en dag till en annan besluade sig för att lämna Itevo och starta upp en konkurrerande verksamhet. Denna händelse tog Mavshack som ett startskott för en större renodling av verksamheten allt för att tydliggöra för marknaden att Mavshack i grunden är ett produktportföljsbolag. Det vill säga ett bolag som erbjuder investerare och kunder en portfölj av produkter, såväl egenutvecklade som rena investeringsobjekt. 

De organisatoriska förändringarna som skett under andra halvan av 2022 innebär bland annat att kostnadsmassan minskar mellan 17-20 MSEK på årsbasis. Fullt genomslag kommer kostnadsreduktionen få först under våren 2023. Renodlingen och fokuseringen känns bra att ha genomfört, och för mig på ett personligt plan, att lämna över ett Mavshack med bättre förutsättningar än på länge. 

Genom renodlingen av strategin vill vi att alla ska lättare ska förstå vad Mavshack är och vad Mavshack erbjuder till kunderna, både B2B och B2C. Produkterna vi erbjuder på marknaden har i stor omfattning sitt ursprung i streaming och i skrivande stund är det 15 år sedan Mavshack lanserade den första streamingtjänsten. För att uppmärksamma jubileumet har mavshack.com äntligen lanserat ett paket med filminnehåll för den nordiska marknaden.

I samband med att Mavshack är igenom en stor och genomgående omstöpning av verksamheten har jag som bekant valt att lämna gruppen och styrelsen har valt att utse Anadan Jhingan till tillförordnad vd. Anand har arbetat länge i Mavshack och är ansvarig för samtliga satsningar utanför Sverige. I och med Mavshacks större fokus på Indien (och internationell affär) stödjer jag valet av Anand och kommer att vara honom behjälplig på bästa sätt. I Sverige har vi ett bra team som leds av Tony Selin som kommer fortsätta bolagets arbete med att strömlinjeforma organisationen.  

Mavzero.com

Genom förvärvet av aktier i filmrättighetsbolaget Horse Creek Entertainment fick Mavshack möjlighet att lansera nya tjänster baserat på företagets streamingkompetens kopplat till rättigheter för den nordiska marknaden. Mavshack Zero är en annonsfinansierad filmtjänst som är gratis för konsumenterna där samarbeten med kundklubbar och lojalitetsprogram kommer bidra med lönsamhet. Denna vecka lanserades även produkten för den indiska marknaden, där vi baserar affären på samma affärsmodell. Testa gärna produkten på mavzero.com 

Mavshack.com

Mavshack sålde över 52 000 dags prenumerationer under fjärde kvartalet 2022 av filippinskt innehåll i Mellanöstern, framför allt genom mobiloperatören Etisalat. Under fjärde kvartalet avslutades samarbetet med innehållsleverantören GMA då parterna inte var överens om hur försäljning ska ske framåt. Det avbrutna samarbetet kommer inte att påverka Mavshack försäljning nämnvärt då huvuddelen kommer från dags-prenumerationstjänsten. I samarbete med Mavshacks intressebolag, Horse Creek Entertainment, har mavshack.com nu lanserat ett film-erbjudande på den nordiska marknaden. 

Shapp.io

Mavshack lanserade Shapp.io i Sverige under våren 2022. Vi upplevde en kraftig tillväxt av användare och innehåll på plattformen. Shapp är en sociala-medier-inspirerad tjänst där konsumenterna kan köpa de produkter och tjänster som av influencers presenteras genom korta videoklipp. Vid lanseringstillfället baserades hela Shapps affär på att samarbeta nära Tipser. Nu har Tipser valt att lägga ned sin svenska affär och därmed så kommer Mavshack göra en omstart med Shapp så som det var tänkt från början. Vi kommer inom kort att lansera den nya appen. Tanken med appen och funktionaliteten kommer vara samma som tidigare. 

Mavshacklive.in

Mavshack lanserade under sommaren 2022 en digital marknadsplats för den indiska marknaden, mavshacklive.in. I dagsläget har vi mer än 125 aktiva företag som tillsammans säljer över 18 000 produkter på mavshacklive.in. Under 2022 har vi sett marknadsplatsen som ett "proof of concept". Det innebär att vi trimmat betalfunktioner, erbjudanden och videoformatet på siten.

Teamet på Mavshack Lives kontor i Indien fokuser nu på att hålla upp försäljningstillväxten samtidigt som det ansluts fler och fler handlare till plattformen.Det faktum att E-handeln i Indien förutspås vara en marknad värd över 200 miljarder USD vid 2027, gör det logiskt för Mavshack Live att vara en del av den växande marknaden. 

Mavshack.live

Mavshack Live i Sverige har under året producerat och distribuerat liveshopping för bland annat Polarn och Pyret, Happy Green, Rädda Barnen, Kry och GB Glace tillsammans med Bonnier News. Mavshack har även producerat och distribuerat live-event för Orkla Care - L300 och Steam Hotel. Fokus för Mavshack Live är att fortsätta utveckla samarbetet med Bonnier samt att hitta nya samarbeten kring bolagets Live plattform. Ett beslut som är fattat är att skapa en 100% digital onboarding för Mavshacks mobila tjänst vilket kommer innebära att kunder kan ansluta sig och köra liveshopping som en SaaS-tjänst utan att behöva ha kontakt med personal på Mavshack. 

Itevo

Mavshacks IT-konsultverksamhet genomgick en stor förändring under 2022. Efter att ha klarat sig igenom en pandemi med ökade kostnader och längre distributionstider valde i princip alla på Itevos Varbergskontor att lämna bolaget för att starta en konkurrerande verksamhet. Det här är något som vi rett ut och nu är en stor bidragande orsak till att Mavshack sänkt sin kostnadsstruktur. De kunder som valt att vara kvar hos oss, tackar jag särskilt och vi tar nu hand om dem från Itevos kontor i Karlstad respektive Västerås. Inom Itevo Karlstad har fokus varit på att få bättre lönsamhet i de kommunala printavtal som fanns i bolaget när Mavshack förvärvade det. Resultatet av givande förhandlingar kommer att börja synas under våren 2023. Jag vill återigen tacka de som bidragit till en konstruktiv lösning på komplicerade avtal. I samband med att Mavshack förvärvade Å-data Infosystem under oktober månad fick Itevo även närvaro i Västerås. För tillfället pågår flera aktiviteter för att ta bort överlappande infrastruktur för att skapa ytterligare besparingar för gruppen. Å-Data är sedan många år tillbaka leverantör av egenutvecklat affärssystem till drygt 10 kommuner. Vi kommer under 2023 påbörja en uppgradering av systemet och här satsa på att anställa nya säljresurser samtidigt som vi kan använda befintliga utvecklingsresurser inom gruppen för att fortsätta förädla produkten. 

Resultat

Mavshack valde att satsa stort under 2021 på både produkter och kollegor, investeringar som vi till mångt och mycket nu tagit engångskostnader för att avveckla, då prestationerna inte var i närheten av investeringarna som satsats. Resultat för 2022 påverkas därför till stor del av engångskostnader i form av av- och nedskrivningar på nära 16 miljoner kronor (varav 9,5 under Q4). Effekterna av de nedskärningar vi gjort kommer att ge fullt utslag under första halvåret 2023. Framåt kommer Mavshack att fokusera på tillväxt genom att anställa säljare inom samtliga affärsområden. Denna satsning kommer ske steg för steg, för att säkerställa prestation i förhållande till kostnad för personal. 

//Tommy

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

ir@mavshack.com 

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e februari 2023 kl. 13:15 CET.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90