Nyheter

24hTech utvecklar och bidrar till lanseringen av HomeTV.no för norska marknaden

24hTech har tecknat kompletterande avtal om att utveckla HomeTV.no för den norska marknaden vilket värderas till minst 10,0 MSEK ytterligare över de närmaste 36 månaderna. Avtalet består av en fast avgift i botten samt en rörlig del som baseras på konsumtion av tjänsten.

Sedan hösten 2017 har 24hTech utvecklat streamingtjänsten HomeTV.se som lanserades på den svenska marknaden i januari 2018. HomeTV.se är en utmanare till etablerade aktörer på marknaden gällande streaming av framförallt film. Ambitionen är att bli streamingtjänsten med största utbudet av film i Norden.

Under våren har appar för iPhone, Android och AppleTV lanserats för HomeTV för Sverige och åtskilliga marknadsaktiveter har genomförts i svensk media. Inom den närmaste framtiden kommer även HomeTV finnas tillgänglig för Samsung Smart-TV.

"Det här är del två i utvecklingen av att utmana de etablerade aktörerna på streamingmarknaden. Med HomeTV.no har vi ambitionen att nå 250.000 norska kunder de kommande två åren genom att vi fyller ett behov hos kunderna där det saknas en tjänst som prioriterar och fokuserar på en stor mängd film i en OTT-plattform. HomeTV kommer vara den tjänst med mest film på den nordiska marknaden, målet är att det ska finnas mer än 4000 titlar på HomeTV inom 3 års tid", säger Charles Aperia, VD för HomeTV.

Streamingtjänsten är utvecklad med 24hTechs egen plattform som bas. Plattformen används även för den globala streamingtjänsten mavshack.com och består av de senaste tekniklösningarna i samarbete med de största globala namnen inom branschen som Google, Amazon och Akamai.

"24hTechs egenutvecklade streamingprodukt är anpassad för global distribution av digitalt innehåll och det är därför glädjande att se att vår kund i tidigt skede väljer att expandera till ytterligare marknad", säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB. "Vi får dagligen kvittens på att kvaliteten i vårt arbete är av yttersta världsklass samtidigt som jag konstaterar att vi är mer effektiva än andra kollegor i branschen gällande personal och manuellt arbete för utveckling, drift och underhåll av en streamingtjänst av denna kapacitet."

22:a maj 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a maj 2018 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90