Nyheter

24hTech skriver sitt första externa avtal om plattformstjänst
Mavshacks dotterbolag 24hTech skriver avtal för att utveckla och driva en skräddarsydd OTT SVOD-tjänst för en ny aktör på den nordiska marknaden. 24hTech har under åren utvecklat en egen streamingplattform i världsklass med välkända leverantörer på marknaden (bland annat Akamai, Amazon och Google). Det har nu resulterat i att företaget har en eftertraktad och högkvalitativ produkt som står sig väl i konkurrensen på marknaden.

"Jag är fantastiskt nöjd över teamets fina arbete inför denna affär som vi säkrade i hård internationell konkurrens. Målet har hela tiden varit att skaffa fler affärer för samtliga våra enheter, säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack. Kombinationen av kompetens, erfarenhet och de tekniska lösningar som 24hTech utvecklat kommer innebära framtida framgång för koncernen. Denna affär är unik på så sätt att det är den första i sitt slag för företaget och den kommer ha stor betydelse för oss framöver."

Avtalet sträcker sig över 36 månader med ömsesidig option på förlängning om 24 månader ytterligare. Kunden, HomeTV.se (Horse Creek Productions AB) har ambitionen att bli en framstående OTT SVOD-tjänst i Norden med ett stort utbud av kvalitativ internationell film. HomeTV.se har idag rättigheter för mer än 3000 titlar för kunder i Norden och tjänsten kommer lanseras under Q4-2017.

Mavshack AB
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 9:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90