Nyheter

24hTech levererar den första externa streamingplattformen - HomeTV.se

Idag lanseras Nordens nya streamingtjänst, HomeTV.se på den svenska marknaden, där Mavshacks dotterbolag 24hTech har ansvarat för att bygga plattformen enligt kundens önskemål. 24hTech har utnyttjat befintlig plattformslösning och har därför kunnat levererat en plattform av yttersta kvalitet anpassad för den nordiska marknaden.

"Vi är mycket nöjda över att så effektivt kunnat utnyttja den kompetens, erfarenhet och plattform som vi skapat inom 24hTech, för att idag vara bidragande till lanseringen av en ny nordisk streamingtjänst", säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB. "Vi kommer drifta plattformen de kommande 36 månaderna där vi har fasta återkommande intäkter, rörlig intäkt baserad på konsumtionen på plattformen och intäkter för vidare utveckling av HomeTV.se."

HomeTV.se är en SVOD-tjänst som initialt lanseras i Sverige och har som målsättning att finnas i hela Norden inom kort. Innehållet på plattformen är främst Hollywoodfilmer, ett stort svenskt utbud av filmer samt TV-serier. Under de senaste två veckorna har HomeTV genomfört en riktad kampanj för medlemmar i JulaClub och idag lanseras tjänsten på den svenska marknaden.

24hTech är ett helägt dotterbolag till Mavshack AB (publ) som specialiserat sig på tjänster och utveckling relaterad till streaming. 24hTech har under många åt utvecklat Mavshack Movies plattform som agerar på en global marknad med filmer, tv-serier och direktsänd sport, avsedda för filippinska och indiska kunder.

Stockholm den 6:e februari 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e februari 2018 kl. 11:00 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers AB och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90