Finansiell kalender

september 26 2018
Nyemission
Sista dag för teckning.
oktober 30 2018
Delårsrapport Q3 2018

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90