Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Mavshack kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2018 kl. 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90