Investor Relations

Annual general meeting 2021

Kommuniké från årsstämma (Swedish)

Kallelse till årsstämma (Swedish)

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (Swedish)

Huvudägares förslag om teckningsoptioner till styrelsen (Swedish)

Bilaga A Villkor teckningsoptioner (Swedish)

Bilaga B Villkor teckningsoptioner (Swedish)

Förslag till beslut om riktad emission av aktier (Swedish)

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 20 000 000 teckningsoptioner (Swedish)

Annual general meeting 2017

Notice to Annual General Meeting (document only available in Swedish)

Proxy Form (document only available in Swedish)

Annual Report 2016 (document only available in Swedish)

Communication from the Annual General Meeting

Annual general meeting 2016

Announcement from Annual General Meeting (document only available in Swedish)

Notice to Annual General Meeting (document only available in Swedish)

Extra general meeting

Announcement from Extra General Meeting (document only available in Swedish)

Notice of Extra General Meeting (document only available in Swedish)

Annual general meeting 2015

Announcement from Annual General Meeting (document only available in Swedish)

Notice to Annual general meeting 2015 (document only available in Swedish)

Extra general meeting

Announcement from Extra General Meeting (document only available in Swedish)

Notice of extra general meeting (document only available in Swedish)

Annual general meeting 2014

Announcement from Annual General Meeting

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90