Aktiekapital

Aktiekapitalet i Mavshack uppgår till 69 936 496,977 SEK fördelat på 699 364 967 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 60 000 000 SEK och högst 240 000 000 SEK  och antal aktier till lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 stycken.

 

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90