Ägare

Per den 29 mars 2019 uppgick antalet aktieägare till 4 559 st. De största ägarna framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 24 803 934 8,46%
Banque Internationale a Luxemburg 16 667 820 5,68%
Jesper Åberg 8 650 000 2,95%
K Hasslert AB 8 285 000 2,82%
Nordnet Pensionförsäkring AB 8 120 701 2,77%
Kjell Eriksson - Påls 6 050 000 2,06%
Sebahattin Hocaoglu 4 200 000 1,43%
Allan Arvidsson med bolag 3 500 000 1,20%
Richard Mattsson 2 866 666 0,98%
Robert Lövström 2 791 998 0,95%
Minna Björklund 2 606 400 0,89%
Jonas Litborn med närstående 2 552 696 0,87%
Esko Elomaa 2 403 673 0,82%
Göran Berggren 2 375 000 0,81%
David Wiberg 2 362 000 0,81%
Totalt, största ägarna 98 235 888 33,49%
Totalt, övriga ägare 195 097 442 66,51%
Totalt, alla ägare 293 333 330 100,00%

Största ägarna i förteckningen (från Euroclear) per 2019-03-29.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90