Nyheter

Mavshack delårsrapport kvartal 2 (apr-jun) 2016

Försäljningen från mediaplattformen ökade med 25 % till 2,5 MSEK medan verksamheten i Sydostasien (i huvudsak försäljning av animerade tjänster) marginellt minskade till 2,2 MSEK. Antalet sålda abonnemang under perioden uppgick till 341,358 jämfört med föregående kvartals 265,839 sålda abonnemang, en ökning med 28 %.

Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Förenade Arabemiraten genom ett programmeringsgränssnitt (API) med två stora telefonoperatörer, Du och Etisalat, där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform. Denna funktionalitet har under kvartalet implementerats i Bahrain genom API Integration (prenumeration och betalning via mobiltelefon) med Viva Bahrain som är en av de större mobiloperatörerna i Bahrain.

- Denna tillväxt är anmärkningsvärt med tanke på våra begränsade marknadsföringsaktiviteter under kvartalet, speciellt i Mellanöstern med iakttagande av den heliga månaden Ramadan. Tillväxt kommer att vara temat för resten av året, säger Rainier David VD Mavshack.

Resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-6,0 MSEK). Justerat för engångseffekter och Ambient Media som konsolideras från kvartal 3 2015, uppgick resultatet till -3,3 MSEK under kvartalet, en förbättring jämfört med föregående kvartal där motsvarande resultat redovisar -4,4 MSEK.

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Rapporten i sin helhet bifogas.

26 augusti 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90