Nyheter

Marknadsuppdatering maj 2018

24hTech - Utveckling av Mavshacks plattform

Faktureringen för 24hTech uppgick till 356 000 kronor (0 - 17). 24hTech driver sedan januari 2017 HomeTV.se. Under månaden har överenskommelse träffats för att utveckla HomeTV.no för snar lansering i Norge. Mavshack.com, har fortsatt att utvecklats, såväl i back-end som front-end, för att efter sommaren kunna lanseras som uppdaterad version av streamingtjänsten.

IPMovers

Faktureringen för IPMovers uppgick till 470 000 kronor (0 - 2017) under månaden. Vi fortsätter söka samarbetspartners där vi kan bidra med kvalificerad kompetens inom IT- utveckling. Företaget ligger i en rekryteringsprocess där våra befintliga kunder efterfrågar mer resurser för ytterligare uppdrag.

Mavshack Movies - Fokus på innehåll

Försäljningen uppgick till 135 213 abonnemang under månaden (207 515 - 2017). Under månaden har det varit fullt fokus på innehåll på plattformen där hela teamet är fullt fokuserade på att skapa ett så bra utbud som möjligt för våra kunder. Beräknad intäkt från försäljningen är ca 1 000 000 kronor.

"Mavshack.com's försäljning på 1 000 000 kronor under maj månad är fantastisk, givet de begränsade resurserna vi lagt på marknadsföring:" säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack. Våra kunder gillar vår produkt och stannar kvar hos oss. Under månaden har kollegorna på Mavshack lagt stor energi på att skapa förutsättning för nytt innehåll för att på så sätt utveckla vår tjänst för att bli ännu mer eftertraktad på marknaden."

15:e juni 2018

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e juni 2018 kl. 10:30 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Mer information finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90