Emissionen

Företrädesemission 18 juni - 2 juli 2021

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: Emissionens teckningsperiod är från och med 18 juni 2021 till och med 2 juli 2021. Kostnad för deltagande: Erbjudandet är vederlagsfritt. Dvs. det utgår ingen kostnad för en tecknad unit.

Dokument

Prospekt

Styrelsens beslut om företrädesemission av units med stöd av bemyndigande
från årsstämma den 16 april 2021

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning
av aktier i Mavshack AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 avseende nyteckning
av aktier i Mavshack AB (publ)

Styrelseprotokoll den 11 juni

Anmälningssedel

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90