Aktiekapital

Aktiekapitalet i Mavshack uppgår till 29 333 333,055 SEK fördelat på 293 333 330 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK och antal aktier till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

 

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90