Nyheter

Mavshack förtydligar angående tidigare kommunicerad nyemission

Mavshack kommunicerade den 1/6-2017 att de avsåg att utnyttja 3,8 MSEK av den investeringsgaranti på 13 MSEK med Abara Equities Ltd som tidigare meddelats den 4 oktober 2016.

Den avslutande delregistreringen av aktier skedde den 22/9-2017. Se pressmeddelande från 1/6-2017.

5:e oktober 2017

Mavshack AB
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 19:30 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning
2018-10-17
Regulatorisk
2018-09-24
Regulatorisk
2018-09-14
Regulatorisk
2018-08-30
Regulatorisk
2018-08-30
Regulatorisk
2018-08-16
Regulatorisk
2018-07-16
Regulatorisk
1
2
...
26
>>

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90