Nyheter

Flaggningsmeddelande

Mavshack AB (publ) har informerats om att Gunnar Mannerheim via sitt bolag M6 Capital AB, har ökat sitt innehav till 33 000 000 aktier i bolaget vilket motsvarar 15 % procent av de utestående antal aktier och röster i bolaget.

Aktierna har förvärvats via Nasdaq First North.

M6 Capital AB ser fortsatt långsiktigt på sin investering i Mavshack AB.

29:e december 2017

Mavshack AB
VD, Tommy Carlstedt
08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 9:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice- tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR- produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning
2018-12-18
Regulatorisk
2018-11-19
Regulatorisk
2018-10-30
Regulatorisk
2018-10-17
Regulatorisk
2018-09-24
Regulatorisk
2018-09-14
Regulatorisk
2018-08-30
Regulatorisk
1
2
...
27
>>

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90