fbpx

Ägare

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktieägare till 4 299 st. De största ägarna framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Banque Internationale a Luxemburg 24 262 180 11,03%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 15 972 672 7,26%
Gunnar Mannerheim 10 003 000 4,55%
Kjell Eriksson Påls  5 550 000 2,52%
Nordnet Pensionförsäkring AB 5 491 735 2,50%
Citroq Capital AB 4 875 872 2,22%
K Hasslert AB 4 300 000 1,95%
Urban Invest AB 2 663 987 1,20%
Minna Björklund 2 306 400 1,05%
Esko Elomaa 2 280 273 1,04%
Jonas Litborn m närstående 2 000 412 0,91%
Allan Arvidsson 2 000 019 0,91%
Billy Göransson 1 990 000 0,90%
Ismo Rontti 1 746 136 0,79%
Totalt, största ägarna 85 412 686 38,82%
Totalt, övriga ägare 134 587 312 61,18%
Totalt, alla ägare 219 999 998 100,00%

Största ägarna i förteckningen (från Euro Clear) per 2018-06-30.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90