Ägare

Per den 29 mars 2018 uppgick antalet aktieägare till 4 309 st. De största ägarna framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Banque Internationale a Luxemburg 24 262 180 11,03%
M6 Capital AB 14 145 000 6,43%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 13 700 997 6,23%
Kjell Eriksson Påls  5 000 000 2,27%
Nordnet Pensionförsäkring AB 4 601 114 2,09%
K Hasslert AB 3 800 000 1,73%
Urban Invest AB 2 663 987 1,21%
Nagama AB 2 633 349 1,20%
Esko Elomaa 2 220 372 1,01%
Jonas Litborn m närstående 2 000 412 0,91%
Allan Arvidsson 2 000 019 0,91%
Billy Göransson 1 700 000 0,77%
Rickard Mattsson 1 700 000 0,77%
Mats Hilli 1 685 000 0,77%
Totalt, största ägarna 82 112 430 37,32%
Totalt, övriga ägare 137 887 568 62,68%
Totalt, alla ägare 219 999 998 100,00%

Största ägarna i förteckningen (från Euro Clear) per 2018-03-29.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90