Aktiekapital

Aktiekapitalet i Mavshack uppgår till 22 000 000,055 SEK fördelat på 219 999 998 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK och antal aktier till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

 

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90